niedziela, 9 stycznia 2022

Zrobiono pierwszy krok do utworzenia największej izby rozliczeniowej w Europie Środkowej

 Do 30 września 2022 roku ma powstać spółka Central Post-trade Solutions, w wyniku połączenia polskiej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych i węgierskiego Keler CCP - wynika z podpisanego 16 grudnia br. listu intencyjnego, którego sygnatariuszami są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Towarowa Giełda Energii (TGE) oraz ze strony węgierskiej: Narodowy Bank Węgier i Giełda Papierów Wartościowych w Budapeszcie - właściciele łączących się spółek. Celem porozumienia jest stworzenie środkowoeuropejskiej, regionalnej izby rozliczeniowej.

czwartek, 30 grudnia 2021

Biznes reaguje na zmiany klimatyczne szybciej niż politycy. Finansowanie projektów nieekologicznych wkrótce stanie się niemożliwe

 


Ostatnie lata były najgorętsze od 1850 roku, a w klimacie już zaszły zmiany, które są zauważalne w niemal każdym rejonie Ziemi. Wiele z nich jest niemożliwych do odwrócenia w skali stuleci lub tysiącleci – wskazali naukowcy w ostatnim raporcie IPCC, czyli Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu. Rządy podejmują działania zmierzające do ograniczenia wzrostu globalnej temperatury, ale ich efekty są – zdaniem ekspertów – dalece niewystarczające, co tylko potwierdziły też efekty ostatniej konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow. Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa Maria Andrzejewska wskazuje jednak, że główny impuls do zielonej transformacji wychodzi ze strony biznesu, co wymuszają nie tylko uwarunkowania rynkowe, ale i prawo oraz sami konsumenci.

Zrobiono pierwszy krok do utworzenia największej izby rozliczeniowej w Europie Środkowej

  Do 30 września 2022 roku ma powstać spółka Central Post-trade Solutions, w wyniku połączenia polskiej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych...